Onze school

Saltoschool Hanevoet is een basisschool voor Jenaplanonderwijs  in Eindhoven, gelegen in het stadsdeel Gestel grenzend aan Veldhoven.

Onze kinderen wonen zowel binnen als buiten de wijk.

Jenaplanonderwijs op onze school.

De leraren worden stamgroepleiders genoemd.

Op onze jenaplanschool staat het kind centraal. Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, heeft eigen unieke talenten en een eigen leerstijl. Wij benadrukken dit unieke van uw kind en vinden dat kinderen verschillend mogen zijn, leren van verschillen en verschillen leren respecteren.

We stellen vragen om  de natuurlijke nieuwsgierigheid van de kinderen te behouden, te ontwikkelen en te stimuleren. We geven ze de mogelijkheid zelf te onderzoeken, leren ze hun zelfstandigheid op een hoog niveau te brengen en moedigen ze aan zich zo breed mogelijk te ontplooien. Met elkaar werken in de groep, elkaar helpen en functioneren als groep is dus heel belangrijk. Kringen (spreken), viering, werken en spelen staan centraal op onze school.

Daarnaast besteden wij als scool ook veel aandacht aan wereldburgerschap.

Het zal u opvallen dat een groep (stamgroep) uit meerdere leerjaren bestaat. In de stamgroep worden de verschillende leerjaren onderscheiden door de verwerking en registratie van de leerstof.

Wij bieden een heldere visie op het onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Saltoschool Hanevoet is onderdeel van scholengroep SALTO. Dit is een stichting van basisscholen in de gemeente Eindhoven.

Het specialistische en breed inzetbare team op onze school zorgt voor een optimale begeleiding van de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Uw kind ervaart door de jaren heen de verschillen tussen zichzelf en medeleerlingen, maar ook verschillen in het continue groeps- en groeiproces binnen de stamgroep.

Wilt u uw kind nu alvast aanmelden? Klik hier