Praktische informatie

Ouders zijn onmisbaar voor onze school!

Wij staan voor een goede school-ouder-kind-relatie en open communicatie. Daarbij hoort een uitgebreide informatievoorziening aan de ouders.

Het rapport

Wij werken met mijn raportfolio, dit is een online rapport en raportfolio in een.

Schoolblad Hanesmoesjes

Eens per maand worden ouders op de hoogte gebracht van het belangrijkste schoolnieuws via de Hanesmoesjes. Deze wordt verspreid via de mail en is voor alle belangstellenden; geef je op via jacqueline.dehaas@salto-eindhoven.nl

Website

Op onze website https://www.bshanevoet.nl/ staat veel informatie over onze school.

ISY

via ISY ontvangt u belangrijke nieuwsberichten.

Ouderavonden

Er zijn drie ouderavonden. De eerste is een oriëntatiegesprek. Op de volgende twee avonden worden de rapporten besproken.

Gesprek met de directie of teamleden

De deur staat altijd voor u open als u iets wil vragen of bespreken. Het is het beste om met de stamgroepleiders  even na schooltijd een afspraak in te plannen.

Eindtoets IEP

 

Wij werken met de IEP eindtoets. Deze past goed bij onze visie op kinderen en onderwijs.

Het is 1 van de 3 door de inspectie goedgekeurde eindtoetsen.

Uit de normering van de inspectie blijkt dat wij niet alleen boven het landelijk gemiddelde scoren, maar ook ruim boven de bovengrens van de inspectie. Daar zijn wij als team supertrots op! Dat betekent dat wij op Hanevoet de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. Dat blijkt nu duidelijk uit de resultaten.

De ondergrens voor de toetsscore is 79,3, het landelijk gemiddelde ligt op 81,3 en de bovengrens is 83,3. De Hanevoet scoort maar liefst 84.

Wat nog veel mooier is dat wij zeker weten dat deze resultaten zo goed zijn omdat wij onze kinderen veel dingen leren die cito en de Iep niet meten:

 • Kritisch denken
 • Inlevingsvermogen
 • Daadkracht
 • Leiderschap
 • Moed
 • Humor
 • Veerkracht
 • Creativiteit
 • Flexibiliteit
 • Omdenken
 • Motivatie
 • Zelfstandigheid
 • Ondernemen
 • Mededogen
 • Verwonderen
 • Reflecteren
 • Discipline
 • Nieuwsgierigheid
 • Samenwerking
 • Betrouwbaarheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Verdraagzaamheid