Schooltijden en vakanties

Voor de hele school gelden de volgende schooltijden:

maandag            8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 14.45 uur
dinsdag              8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 14.45 uur
woensdag          8.30 – 12.30 uur
donderdag         8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 14.45 uur
vrijdag                8.30 – 11.45 uur en 12.45 – 14.45 uur

Inlooptijd

Om 8.20 uur gaat de “buitenbel”. Dan mogen de kinderen naar binnen. Tot 8.30 uur kunnen de kinderen binnenlopen. Dan gaat de “binnenbel” en begint de kring. Het is van groot belang dat ouders de school om 8.30 uur verlaten hebben, zodat de lessen kunnen beginnen.

Het doel van de inlooptijd is drieledig:

– de stamgroepleiders hebben meer tijd om kinderen te ontvangen,

– de ouders hebben meer tijd om kinderen weg te brengen (zeker bij gezinnen met meer kinderen),

– de ouders kunnen in de groep nog wat bekijken, even wat vragen of mededelen. Deze tijd is voor het ontvangen van de kinderen. Voor vragen of opmerkingen die meer tijd in beslag nemen, verzoeken wij u om 14.45 uur even te komen of een afspraak te maken.

Kinderen die niet overblijven zijn ‘s middags om 12.40 uur weer welkom op school. Op dat moment gaat de bel en om 12.45 uur beginnen de lessen weer.

Pauzetijden

Één helft van de groepen  heeft pauze van 10.00 tot 10.15 uur en de andere helft van 10.15 tot 10.30 uur.

Gymtijden

Maandag:

08:30 – 09:30  Apenkoppen

09:30 – 10:30   Leeuwen

10:30 – 11:30    Bovenbouw

12:45 – 13:45     Bovenbouw

13:45 – 14:45     Bovenbouw

 

Dinsdag:

08:30 – 09:30  Dappere Draken

09:30 – 10:30   Grappige Griezels

10:30 – 11:30     Toffe Tovenaars

13:00 – 13:30    Bovenbouw

13:30 – 14:00    Bovenbouw

14:00 – 14:30    Bovenbouw

 

Jaaroverzicht-2023-2024