Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en stamgroepleiders kunnen meedenken en meebeslissen over het door de school gevoerde beleid. De taak van de MR is divers. Ze heeft een adviserende of een instemmende rol met betrekking tot beleidszaken die zich over de volle breedte van het onderwijs op Saltoschool Hanevoet afspelen. In de MR komen uiteenlopende zaken aan de orde (schoolplan, schoolgids, vakantierooster, schoolondersteuningsprofiel, financiën, personeelsbeleid, formatie en vele andere onderwerpen).
De MR op onze school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten, gekozen voor een periode van 3 jaar. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen als kandidaat voor de MR zodra er verkiezingen zijn. Dit schooljaar bestaat de MR uit:

Bart Roos: voorzitter/ouder

bart
Frank van de Ven: secretaris/ouder
Foto Frankg
Lydia van Santvoort: lid/ouder

Lydia

Niki van Dinther: lid/stamgroepleider

p34442b_0187M0187.JPG
Joyce Klompers: lid/stamgroepleider

Joyce
Elke Hofmans: lid/stamgroepleider

Elke

Als u ideeën en/of opmerkingen heeft over het beleid van de school, kunt u een e-mail sturen naar mr@bs-hanevoet.nl .