Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en stamgroepleiders kunnen meedenken en meebeslissen over het door de school gevoerde beleid. De taak van de MR is divers. Ze heeft een adviserende of een instemmende rol met betrekking tot beleidszaken die zich over de volle breedte van het onderwijs op Saltoschool Hanevoet afspelen. In de MR komen uiteenlopende zaken aan de orde (schoolplan, schoolgids, vakantierooster, schoolondersteuningsprofiel, financiën, personeelsbeleid, formatie en vele andere onderwerpen).
De MR op onze school bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten, gekozen voor een periode van 3 jaar. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen als kandidaat voor de MR zodra er verkiezingen zijn.

 

Het reglement vindt U hier.

Als u ideeën en/of opmerkingen heeft over het beleid van de school, kunt u een e-mail sturen naar hanevoet_mr@salto-eindhoven.nl

Dit schooljaar bestaat de MR uit:

——————————-

Inge Pijl: voorzitter / ouder

——————————-

Sanne Heijnen: secretaris / ouder

——————————-

Dieneke Wijn: lid / ouder

——————————-

Judith Elling: lid / stamgroepleider

——————————-

Wendy Heesters : lid / stamgroepleider

——————————-

Niki van Dinther: lid / stamgroepleider