Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van SALTO Hanevoet. Door deze website te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze disclaimer.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en de inhoud (zoals teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s) kan door SALTO Hanevoet worden gewijzigd of verwijderd zonder voorafgaande aankondiging.

Hoewel de inhoud van de website door SALTO Hanevoet met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, geeft SALTO Hanevoet  geen garantie dat de inhoud ervan actueel, correct of compleet is, derhalve kan SALTO  Hanevoet hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Deze website bevat voor uw gemak verwijzingen naar andere websites en andere gekoppelde bestanden. SALTO Hanevoet  heeft echter geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze webpagina’s, waardoor zij hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Het verkrijgen van  toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

SALTO Hanevoet  maakt u er op attent dat de inhoud van deze website auteursrechtelijk is beschermd. Alle eigendomsrechten berusten bij SALTO Hanevoet  of de licentiegevers. Als u (delen van) de getoonde inhoud wilt gebruiken op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij SALTO Hanevoet. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

SALTO Hanevoet is niet aansprakelijk voor het eventueel (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en voor (vermeende) schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.