Overblijven

Overblijven

Op onze school hebben kinderen de mogelijkheid om op school te lunchen.

De school is verantwoordelijk voor het overblijven. De organisatie hiervan is in handen van een werkgroep bestaande uit vrijwilligers en directie. De kinderen die overblijven, lunchen in hun eigen lokaal waarna de bovenbouw naar het grote plein gaat en de onderbouw naar het kleine plein. De middenbouw wordt over beide pleinen verdeeld. Als het regent, blijft iedereen binnen.

Tijdens het overblijven hanteren wij de 10 regels die in iedere groep te lezen zijn op de groene poster. Bij het overtreden van een regel krijgen de kinderen een officiële waarschuwing. Bij de tweede waarschuwing krijgen zij een gele kaart mee naar huis. Wij vragen dan aan ouders e.e.a. thuis te bespreken. Bij een tweede gele kaart ontvangt het kind een rode kaart. Deze betekent dat het kind een week niet kan overblijven op school.

De lunchgroepen worden begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Meestal zijn dit ouders die één of twee keer per week met de kinderen lunchen. Regelmatig organiseren zij activiteiten zoals een pannenkoekenlunch en een tostilunch.

De dagelijkse gang van zaken valt onder verantwoordelijkheid van vier coördinatoren:

Monique van de Kruis

Leo Hermans

Jennie Bastiaans

Jan Hageman

 

Één van hen is dagelijks op school aanwezig van 11.30 tot 13.30 uur, behalve op woensdag. Op maandagochtend van 8.30 tot 9.30 uur zijn zij samen aanwezig in het koffiehuis om uw vragen te beantwoorden .

De kinderen brengen voor de lunch zelf hun eten en drinken mee (geen snoep en kauwgum).

Lunchtegoed koopt u via ISY. In de handleiding van ISY kunt u lezen hoe dit kunt doen.