Missie van SALTOschool Hanevoet

Saltoschool Hanevoet is een school voor Jenaplanonderwijs. Wij vormen een gemeenschap waarin solidariteit, samenwerking, respect, zelfvertrouwen en zorg voor elkaar uitgangspunten zijn.

Visie op Jenaplanonderwijs van SALTOschool Hanevoet

Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën van één van de onderwijsvernieuwers Peter Petersen. Hij zette zich af tegen het klassieke, klassikale onderwijs. Er werd geen rekening gehouden  met verschillen tussen kinderen in aanleg, leer- en werktempo. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband en van jongs af aan leren omgaan met de samenleving.

De samenleving van later zou door het kind in allerlei situaties geoefend moeten worden door anderen te helpen, zelf geholpen te worden, constructieve kritiek uit te oefenen en zich aan kritiek te onderwerpen. “Het klaslokaal is een schoolwoonkamer”.

Een school moest dus ruimte bieden voor individuele ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep, zelfwerkzaamheid afgewisseld met groepsopdrachten.  Ieder mens is immers uniek.

Op onze school zijn we het daar in grote lijnen nog steeds mee eens maar wel vertaald naar de wensen en eisen van de maatschappij van nu.

Naast een goed ontwikkeld kennisniveau worden er ook andere kwaliteiten verlangd. Daarom besteden wij op Hanevoet veel aandacht aan samenwerken, communiceren, flexibel zijn, persoonlijk sterk in je schoenen staan en creatieve oplossingen bedenken voor steeds andere problemen.