Lumens

Hieronder vindt u een korte video over Lumens.

 

Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale basis en is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.

Vanaf de start van dit school jaar ben ik contactpersoon bij basisschool de Hanevoet. Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is.

U kunt mij altijd bellen.

Tot ziens,

Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Laila

Eten

Als ouder vind je het belangrijk dat je kind goed en gezond eet. Bij sommige kinderen verloopt het eten zonder problemen. Bij anderen is het een dagelijks gevecht om iets binnen te krijgen.

Maar hoe houd je het gezellig aan tafel? Hoeveel moet je kind binnenkrijgen? Welke regels heb je over het eten? Hoe vaak geef je een tussendoortje? Wat als je kind teveel of te weinig eet?

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Als je me tegenkomt op school kun je me altijd aanspreken. Op de vrijdagen tijdens de viering ben ik aanwezig. Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.

Je kunt me ook bellen of mailen.

Tot ziens,

Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Waarom spelen zo belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind
Als het op spelen aankomt zijn kinderen tegenwoordig steeds minder vrij dan vroeger.
We zijn voorzichtiger, er mag minder, er moet meer en er is steeds minder ruimte en tijd.
Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Naast dat we voorzichtiger zijn en er steeds minder mag, is er ook letterlijk en figuurlijk minder tijd en ruimte. De dagen van kinderen worden steeds voller gepland, de digitale wereld speelt een steeds grotere rol. Kinderen zitten eerder thuis op de bank, met een tablet of smartphone.

Waarom is spelen zo belangrijk voor kinderen, wat missen ze als ze dit niet doen? 
Kinderen leren de wereld kennen via spel. Dit zie je bijvoorbeeld als een kind voor het eerst naar de dokter is geweest: het kind gaat daarna vaak zelf doktertje spelen. De ervaring wordt verwerkt. Naast voor de emotionele ontwikkeling, is spel ook van belang voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen die samen spelen leren onderhandelen, ruzie maken en ook ruzies weer oplossen. Vaardigheden die later in hun leven goed van pas komen. Bovendien is spel enorm belangrijk voor het stimuleren van de creativiteit en fantasie.

Wat kun je als ouder zelf doen om het spelgedrag van je kind te stimuleren?
Veel ouders verwarren spelen met het lid worden van een sportclub. Het is echter meer dan dat. Om het spelgedrag van je kind te stimuleren is het belangrijk om goed te kijken naar je kind. Wat vindt hij of zij leuk? Wat is er nodig? Zo zijn er kinderen die graag buiten spelen, maar je hebt ook echte binnenspelers. Er moet een plek zijn – binnen of buiten – waar het kind zich zelfstandig of samen met jou of een ander kind kan uitleven. Tot slot is het belangrijk om tijd te maken waarin je kind echt kan spelen. Stimuleer hem of haar om de tablet weg te leggen en daag je kind uit om de wereld op een andere manier te ervaren.