Kinderraad

Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft Hanevoet een eigen kinderraad. Elk jaar zijn er in de stamgroepen vanaf de middenbouw verkiezingen. Een zitting duurt een schooljaar.

Ongeveer één keer per maand komt de kinderraad met de directie bij elkaar. In de stamgroepen is van te voren besproken wat ingebracht wordt in de vergadering. Dit kunnen punten zijn zoals: wat doen we met steppen/ wieltjes in de school? Wat vinden we van het schoolplein en wat zouden we anders willen?