Notulen kinderraad

Van elke vergadering van de kinderraad worden notulen gemaakt. Dit doen de kinderen uit de bovenbouw. De notulen worden in de stamgroepen uitgedeeld en besproken.

Notulen vergadering 1

Notulen vergadering 2

Notulen vergadering 3