VVE

Voor – en Vroegschoolse Educatie

De eerste jaren zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is het aanleggen van een goede basis in de vroege kinderjaren van groot belang. Veel kinderen krijgen in hun vroege kinderjaren onvoldoende mogelijkheden om zich goed te ontwikkelen. Als een kind op de basisschool begint met een achterstand wordt deze niet of nauwelijks meer ingehaald. Om dit verschil bij kinderen te voorkomen of te bestrijden worden VVE programma’s ingezet. Deze programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf (de voorschoolse periode) en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool (de vroegschoolse periode).

Alle peuters woonachtig in Eindhoven krijgen VVE

De Gemeente Eindhoven vindt het vroegtijdig signaleren van mogelijke achterstanden bij, en het intensief stimuleren van kinderen zo belangrijk dat zij deze opvang gaat subsidiëren. Vanaf 1 januari 2013 wordt aan alle kinderen tussen 2,5 tot 4 jaar die in Eindhoven wonen VVE aangeboden. Middels een voor- en vroegschools programma worden achterstanden voorkomen en/of bestreden. Ouders betalen dus niets extra’s voor deze vorm van opvang waarbij de ontwikkeling van kinderen intensief gestimuleerd wordt. Heeft u vragen heeft over bovenstaande, over de tijden waarop we peuteropvang aanbieden op het door u gekozen kindercentrum, of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact op met ons kantoor via telefoonnummer 040-2375761. Ook kunt u ons mailen: info@little-jungle.nl .

puk-logo