VVE

Voor – en Vroegschoolse Educatie

Peuteropvang/ Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Het bezoeken van de peuteropvang is voor alle peuters (27 maanden- 4 jaar) belangrijk. Kinderen leren hier spelenderwijs allerlei nieuwe dingen, komen in contact met leeftijdsgenootjes en worden voorbereid op de start van de basisschool. We trekken veel op met de kleuters, zo is de overgang naar de basisschool ook minder groot.  Kortom; het bezoeken van de peuteropvang is dus ontzettend waardevol!

VVE programma
Binnen Little Jungle kinderopvang gebruiken we het landelijke erkende VVE programma ‘Uk&Puk’ om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Via verschillende thema’s worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd. Zo is er in de peuteropvang veel aandacht voor taal, rekenen, bewegen en omgaan met anderen.
Binnen de methode ‘Uk&Puk’ speelt de pop ‘Puk’ een grote rol. Iedere 4 tot 6 weken staat er een ander thema centraal en organiseren we allerlei leuke en leerzame activiteiten.

Voor wie?
Zowel werkende als niet-werkende ouders kunnen peuteropvang inkopen. Peuters van 27 maanden tot 4 jaar mogen 40 weken per jaar, en 8 uur per week naar de peuteropvang. Kinderen met een VVE indicatie krijgen daar nog eens 8 uur per week gratis bij. Het consultatiebureau, waar de gezondheid en de ontwikkeling van alle kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt gevolgd, geeft deze indicatie af.

Kosten
De kosten van de voorschool zijn inkomens- en situatie afhankelijk. Vanuit de Belastingdienst/ Gemeente wordt subsidie verstrekt, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven en alle kinderen de peuteropvang kunnen bezoeken.
Werkende ouders betalen voor 8 uur opvang per week slechts de Rijksnorm dagopvang en krijgen hier van de Belastingdienst nog een tegemoetkoming over. Niet werkende ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.

Welkom!

Uw kind is van harte welkom om te komen spelen bij de peuteropvang! Bent u geïnteresseerd om een kijkje te komen nemen, dan nodigen we u van harte uit voor een rondleiding. Deze vraagt u aan via onze website (www.littlejungle.nl) of via de mail (info@littlejungle.nl). Bellen kan natuurlijk ook; 040-2375761.